WOZ-aanslag

In deze periode krijgt u de WOZ-aanslag. De vraag voor u: wat kan ik hiermee doen?

1. U kunt gratis bezwaar maken op deze WOZ-aanslag via internet.

Dit gratis bezwaar wordt gedaan via een geautomatiseerd systeem. Op basis van een aantal kenmerken, wordt er bezwaar gemaakt en als dit bezwaar gegrond is kan dit u enkele tientallen euro’s per jaar opleveren.

U kunt dit doen bij bijvoorbeed:

Het voordeel voor u, is dat u op eenvoudige manier de mogelijkheid heeft bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Het nadeel is dat u geen inzicht krijgt in de waarde van het object.

2. U kunt via mijn WOZ inzicht krijgen in de waarde op basis van de WOZ en bij een foutieve waarde bezwaarmaken.

De WOZ-waarde is belangrijk en wordt steeds belangrijker. De WOZ-waarde zal steeds meer de juiste waarde voorspellen en de toepassing van de WOZ-waarde zal steeds verder uitbreiden. De WOZ-waarde wordt gebruikt bij belastingen, bij overlijden (succesie), scheiden en delen. Bruikbaarheid bij financiering en voor uw bedrijf bij afschrijvingen. Het wordt dus steeds belangrijker om te weten of de WOZ-waarde een juiste afspiegeling is van de werkelijke waarde. Want bij iedere stap die u zet met een huis of bedrijf is de WOZ-waarde van invloed. U bent dus gebaat bij een goede waarde- indicatie van uw object!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

WOZ

Mijn WOZ

U levert zelf de gegevens aan betreffende uw object. MIJN WOZ laat deze gegevens controleren, door een gecertificeerd taxateur. U krijgt een reactie van de taxateur op de WOZ-waarde, deze reactie zal bestaan uit: een waarde-indicatie van het object met onderbouwing en de eventuele gronden om bezwaar te maken. Op deze manier heeft u in uw eigen administratie een duidelijke indicatie van de waarde van uw bezit.

Waarom?

U zou de WOZ-waarde permanent in de gaten moeten houden/managen. Mijn WOZ biedt u de mogelijkheid om tegen lage kosten permanent een reëel inzicht te hebben in de werkelijke waarde van uw bezit.

Bezwaar maken?

In het advies van de taxateur zal in ieder geval aangegeven zijn of deze het zinvol acht om bezwaar te maken en op welke gronden u dit dient te doen, een voorbeeldbrief vindt u …

Hoe werkt het?

U levert zelf zoveel mogelijk gegevens aan: deze gegevens worden beoordeeld door een gecertificeerd taxateur. U ontvangt een reactie met waarde-indicatie en een advies over een eventueel bezwaar. Is de taxateur van mening dat een bezwaar zinvol is, zal deze de betreffende gronden benoemen, op basis waarvan u bezwaar kunt maken bij de gemeente. (zie voorbeeldbrief).

Wat gaat het u kosten?

  • Woningen € 49,00 ex BTW
  • Bedrijven € 99,00 ex BTW

Vraag hier eenvoudig advies van een WOZ professional ...

  • Is de WOZ waarde juist?
  • Zo nee, moet er bezwaar gemaakt worden?
  • Hoe maak ik succesvol bezwaar?
Particulier Zakelijk